CESTA NA STADION

Od Olomouce: Po vjezdu do Tršic sjedťe po hlavní cestě dolů do centra na křižovatku(hned za autobusovou zastávkou) a na ní se vydejte doleva nahoru do kopce(napravo budete mít kostel). Poté jeďte klikatou alejí až nahoru na kopec dokud nedorazíte ke stadionu.

Od Přerova: Jeďte po hlavní až dorazíte na křižovatku před kostelem. Na té se vydejte odbočkou doprava(nalevo budete mít kostel). Poté jeďte klikatou alejí až nahoru na kopec dokud nedorazíte ke stadionu.

Od Velkého Týnce: Sjedete dolů do centra, přejeďte přes most a za ním se na křižovatce vydejte rovně do kopce(napravo budete mít kostel). Poté jeďte klikatou alejí až nahoru na kopec dokud nedorazíte ke stadionu.


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU TJ TRŠICE

 • Přísný zákaz vstupu do uzamčeného areálu bez povolení. Vstup do areálu umožní odpovědná osoba(např. trenér; správce).
 • Zákaz manipulace a používání přenosných branek bez dohledu odpovědné osoby(trenér).
 • Ze zákona je v celém areálu (jakožto na fotbalovém stadionu) zakázáno kouření.
 • Zákaz vodění psů do areálu.
 • Udržujte v areálu pořádek.
 • Veškeré škody způsobené nevhodným chováním v areálu TJ Tršice budou vymáhány a postihovány podle platných právních předpisů.

Během zápasů:

 • Každý návštěvník se musí řídit pokyny pořadatelů. Při neuposlechnutí pokynů může být návštěvník vyveden z areálu.
 • Během probíhajícího zápasu je zákaz se pohybovat v těsné blízkosti pomezních a brankových čar.
 • Je zakázáno do areálu vnášet alkohol, dýmovnice, dělobuchy, tyče, zbraně a jakékoliv nebezpečné předměty.
 • Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek nebudou do areálu vpuštěny.
 • Účast ve rvačce, rasově motivované skandování, a vhazování předmětů na hřiště se trestá okamžitým vyvedením z areálu.
 • Veškeré škody způsobené nevhodným chováním diváků budou vymáhány a postihovány podle platných právních předpisů.

Návštěvní řád areálu TJ Tršice ke stažení

 

 

Přihlásit se
Aktuality