Příští valná hromada: Leden 2015


Valná hromada  za rok 2013

Datum:  26.1.2014

Program:

 • Volba Výkonného Výboru
 • Volba Revizní Komise
 • Hlasování o výši čl. příspěvků
 • Zpráva Výkonného Výboru
 • Zpráva o stavu pokladny
 • Diskuze
 • Návrh a hlasování o usnesení VH

Volby:

 • Výkonný výrob: 2 roky; 7 členů;
 • Revizní komise: 2 roky; 3 členové

Kandidáti do Výkonného Výboru:

 • Dostál Pavel
 • Lipner Jan (Z)
 • Novotný Mojmír (Z)
 • Ulicová Pavlína (Z)
 • Vláčilová Pavla (Z)
 • Hladík Ladislav (Z)
 • Vachler Milan (Z)
 • Poštulka Zdeněk St. (Z)
 • Poštulka Zdeněk Ml.
 • Vychodilová Martina
 • Švarc Bohumil

Kandidáti do Revizní Komise:

 • Poštulka Zdeněk Ml. (Z)
 • Ing. Klapal Ivo (Z)
 • Ing. Sedláčková Magda (Z)

*(Z) – Zvolen/a

Výše příspěvků pro rok 2014: 

 • Dospělí – 400,-
 • Mládež, Muži na hostování, důchodci nad 60 let – 200,-
Přihlásit se
Aktuality